Peuterspeelzaal de Blokhut

Samen spelen op peuterspeelzaal de Blokhut

Alle kinderen van 2 tot 4 jaar moeten de kans krijgen om samen met andere kinderen te kunnen spelen en zich verder te ontwikkelen. Daarom is er de peuterspeelzaal. Peuters kunnen hier gemiddeld twee dagdelen per week spelen en leren. De gemeente Wijchen subsidieert het peuterspeelzaalwerk. Ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Inschrijven kan via het ouderportaal op de website www.deeerstestap.nl

Vertrouwde pedagogisch medewerkers

Een peuterspeelzaalgroep bestaat uit maximaal 16 peuters en ieder dagdeel zijn er twee vaste pedagogisch medewerkers.  Astrid, Ingrid en Melissa werken op peuterspeelzaal de Blokhut (zie foto). De speelzaal bevindt zich naast de kleuterklassen. Het doel is dat de peuters en kleuters elkaar daar makkelijker ontmoeten en van elkaar kunnen leren (doorgaande lijn). Er kunnen gezamenlijk activiteiten worden gedaan en de leerkrachten en pedagogisch medewerkers wisselen tips uit en leren ook van elkaar.

Openingstijden

De peuterspeelzaal is van maandag tot en met vrijdagochtend geopend van 8:45 uur-11.15 uur.

VVE-plaatsing

De eerste stap ontvangt extra subsidie om de ontwikkeling van kinderen zoveel mogelijk te stimuleren. Dit noemen we VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). Kinderen met een VVE-indicatie kunnen daarom voor een gereduceerde prijs 4 dagdelen per week naar de speelzaal.

Kom gerust eens bij ons kijken!